Thực hiện Quyết định số 6082/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Tuy Phước “Về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của huyện Tuy Phước năm 2018” và Công văn số: 06/BCĐ-HMTN ngày 16/4/2018 của Ban chỉ đạo HMTN huyện Tuy Phước "V/v thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện đợt 2/2018",Công đoàn trường TH Hòa Thắng cũng đã vận động tham gia hiến máu tình nguyện với số lượng một người, là thầy giáo Nguyễn Thái Sinh. Thời gian hiến máu 6 giờ 30’ ngày 05 tháng 5 năm 2018.Địa điểm: Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa.